W świat z klasą.

Aktualności - Aktualności

W projekcie "W świat z klasą" matematyka jest traktowana  jako punkt wyjścia do rozumienia zjawisk współczesnego świata, a  za pomocą narzędzi matematycznych tłumaczy się uczniom i uczennicom współzależności, jakie zachodzą między ludźmi z różnych części globu oraz zachęca ich do postaw proekologicznych.

Klasa szósta postanowiła przygotowywać się do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości i wzięła udział w testowaniu materiału z matematyki ” Ile kosztuje woda?” zamieszczonego na stronie: https://globalna.ceo.org.pl/aktualnosci.
Podczas zajęć uczniowie i uczennice doskonalili umiejętność dokonywania działań na ułamkach dziesiętnych -obliczali koszt wody, jaką zużywa statystyczny Polak, porównywali koszty zużycia wody w różnych regionach w Polsce i w wybranych krajach na świecie , zaproponowali sposoby na zmniejszenie zużycia wody w gospodarstwie domowym, a także rozwiązania prawne dotyczące gospodarowania zasobami wodnymi świata.
Uczniowie zyskali kolejny argument, że warto uczyć się matematyki nie tylko w marcu (Marzec miesiącem matematyki).
Marzenna Dąbrowska

 

 

 

 

 

 

 
free poker