VI Ogólnopolski Konkurs Czytelniczo – Literacki

Aktualności - Aktualności

W listopadzie 2017 roku uczniowie oddziału VI przystąpili do VI Ogólnopolskiego Konkursu Czytelniczo – Literackiego zorganizowanego przez Centrum Edukacji „LECTURA”.

 

Jego cele były następujące:
-upowszechnianie czytelnictwa,
-motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy na temat literatury,
-promowanie uczniów dążących do poznania literatury,
-rozwijanie twórczości plastycznej wśród dzieci, wyszukiwanie talentów,
-umożliwienie zewnętrznej oceny wiedzy uczniów,
-oswajanie z testową formą sprawdzania wiedzy.
W ramach konkursu uczniowie wykonywali ilustrację do lektury oraz rozwiązywali test sprawdzający znajomość wybranych mitów (związanych z postaciami: Dedala i Ikara, Demeter i Kory, Syzyfa, Tezeusza i Ariadny, Prometeusza, Orfeusza i Eurydyki, Heraklesa i Achillesa).
W marcu bieżącego roku organizator konkursu przesłał do szkoły informacje dotyczące rezultatów tegorocznej edycji.
Uczniowie naszej placówki osiągnęli bardzo wysokie wyniki:
1. Aleksandra Myślińska - IV miejsce
2. Dominika Grotkiewicz - VII miejsce
3. Maciej Szymerski - VIII miejsce
4. Michał Kwiatkowski - XII miejsce
5. Justyna Morawska - XII miejsce
Za najlepszą pracę plastyczną w naszej szkole jury uznało pracę przygotowaną przez Kacpra Łacińskiego.
Gratuluję i dziękuję za udział w konkursie.
Szkolny Organizator Konkursu:
Iwona Strzałkowska

 

 

 

 
free poker