Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!

szkoła promująca zdrowie - SzPZ

26 lutego 2018 r. przedstawiciele naszej szkoły – Klaudia Jóźwiak, Alicja Jóźwiak oraz Ewelina Matalińska pod opieką wicedyrektora p. Pawła Szymerskiego oraz p. Marty Rakowskiej – szkolnego psychologa, wzięli udział w debacie powiatowej organizowanej przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty Delegatura w Płocku oraz Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu w ramach programu profilaktycznego „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!”.

 

Debata w formie warsztatowej odbyła się w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drobinie. Po obejrzeniu spektaklu profilaktycznego „Jaś i Małgosia”, uczniowie pracowali w grupach nad zagadnieniami związanymi z przyczynami  sięgania przez młodych ludzi po narkotyki i dopalacze, a także nad sposobami przeciwdziałania i reagowania na wyżej wymienione sytuacje. Ciekawym punktem spotkania była prezentacja pracy uczniów z Publicznego Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Wyszogrodzie „Ucieczka w mechatronikę”, w której zaprezentowali swoim rówieśnikom sposób na spędzanie wolnego czasu poprzez możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Debacie przysłuchiwali się liczni zaproszeni goście z terenu powiatu m.in. pani Katarzyna Majewska – zastępca Dyrektora Delegatury w Płocku, pan podinsp. Robert Koper, pan Mariusz Bieniek Starosta Płocki, pani Lucyna Kęsicka – Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku, pan Jan Boszko – Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, a także pan Andrzej Samoraj– Burmistrz Miasta i Gminy Drobin.

 

 

 

 

 

 
free poker