TEART – profilaktyczny teatr z Krakowa.

szkoła promująca zdrowie - SzPZ

20 lutego 2018 r. w naszej szkole dużo się działo. Odwiedził nas TEART – profilaktyczny teatr z Krakowa, który pokazał nam aż trzy przedstawienia dopasowane do potrzeb i wieku poszczególnych grup odbiorców.

 

Najmłodsze dzieciaki obejrzały „Profilaktyczne show dla dzieci”. Program poruszał w przystępny sposób różne istotne treści, takie jak alkoholizm, nikotynizm, przemoc, tolerancja czy budowanie pozytywnych relacji w oparciu o uniwersalny system wartości.
Starsi uczniowie z klas IV – VI obejrzeli z kolei spektakl „Cybernetyczne sny”. Motywem przewodnim spektaklu było uwrażliwianie młodych na zagrożenia czyhające w sieci, przy zrozumieniu jak wielkim dobrem może być Internet. Podjęto temat podejrzanych znajomości, uzależnienia od gier i wirtualnej rzeczywistości. Aktorzy podjęli tez próbę pokazania jak bardzo krzywdzące może być dla innych ludzi  trollowanie oraz cyberprzemoc, czyli przemoc w sieci.
Z kolei najstarsza młodzież miała okazję zobaczyć „Wyjście awaryjne” – spektakl poświęcony problemowi przemocy i agresji. W kilku odsłonach aktorzy ukazali: przemoc w domu spowodowaną alkoholem, przemoc będącą efektem konfliktu pokoleń, nietolerancji, przemoc na stadionach, przemoc w szkole, tragedię wojny. Spektakl miał na celu nie tylko ukazanie patologii, ale także uwrażliwienie młodzieży na drugiego człowieka, zachęcanie do walki o to, co ważne bez uciekania się do przemocy.
Nie byłoby możliwe zorganizowanie profilaktyki w takiej formie bez wsparcia UMiG Drobin. Dziękujemy za współpracę!

 

 

 

 
free poker