Prace domowe.

Aktualności - Aktualności

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie nie mają zadawanych do domu pisemnych prac domowych. Nauczyciele nie zlecają dodatkowych prac uczniom w czasie weekendów, świąt i ferii. Jednocześnie chętni uczniowie mogą podejmować się odrabiania dodatkowych prac domowych w uzgodnieniu z nauczycielem na własną prośbę. W dalszym ciągu funkcjonują prace domowe pisemne długoterminowe. Czas do tej pory spędzany na odrabianiu pisemnych prac domowych proponujemy poświęcić na życie rodzinne, spotkania z kolegami, realizację własnych pasji i odpoczynek.

 
free poker