Stroik Bożonarodzeniowy

Organizacje - Polski Czerwony Krzyż

Szkolne Koło  PCK  ogłosiło  konkurs na Stroik Bożonarodzeniowy.

 

Celem było  kultywowanie tradycji własnoręcznego wykonywania dekoracji bożonarodzeniowych i  promowanie wspólnego spędzania czasu przez rodzinę.
Wpłynęło 27 prac.
Komisja w składzie :
P. Małgorzata Dziekańska
P. Monika Obrębska
P. Dorota Gałka
P. Anna Gawińska
Sandra Kaczmarska
powołana przez organizatorów oceniła prace i przyznała:

I miejsce pracy wykonanej przez rodzinę  Państwa  Wujcik i Państwa  Jeżewskich
II miejsce pracy wykonanej przez  rodzinę  Państwa Myślińskich i  Państwa Kaźmierkiewicz
III miejsce  pracy wykonanej przez  rodzinę Państwa Łacińskich i Państwa Jankowskich
oraz wyróżniła stroiki  wykonane przez rodzinę Państwa Kraśniewskich i Państwa  Szermach
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpiło w dniu 22 grudnia 2017 r. podczas wigilii szkolnej.
Fundatorem nagród była  Dyrektor SP w Łęgu Probostwie  P. Ewelina Jóźwiak  i Szkolne Koło PCK .
Elżbieta Dworakowska
Teresa Tatuch

 

 

 

 
free poker