NOWE MIEJSCE BIBLIOTEKI.

Biblioteka - Biblioteka

Biblioteka szkolna od września tego roku zmieniła miejsce.  Zostało wydzielone  pomieszczenie  na czytelnię i wypożyczalnię.  Uczniowie mają sporo przestrzeni  na spędzanie czasu w bibliotece np. przygotowywanie się do zajęć,  korzystanie z księgozbioru podręcznego. Pani  dyrektor zakupiła  również nowe wyposażenie-mebelki  do   kacika dla najmłodszych uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
free poker