Panel SUS

szkoła promująca zdrowie - SzPZ

21 listopada w szkole odbył się panel, w którym wzięli udział nauczyciele ze Szkół w Piastowie, Toruniu, Podgórzu, Topoli Królewskiej oraz z Łęga.

Po 10 latach starań szkołą otrzymała tytuł Lidera Szkół Uczących Się jako potwierdzenie, że dyrektor szkoły i nauczyciele w swojej pracy z uczniami koncentrują się na poprawie jakości nauczania poprzez wdrażanie strategii oceniania kształtującego oraz wprowadzania podstawowych praktyk profesjonalnej pracy nauczycieli. Szkoła w Łęgu jest dziewiątę szkołą w Polsce, która otrzymała ten tytuł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
free poker