Dzień Głośnego Czytania

Aktualności - Aktualności

W dniu 29 września 2017 r. obchodziliśmy w naszej szkole już po raz 13  Dzień Głośnego Czytania.

 

Impreza przebiegała w dwóch częściach. Pierwsza to apel dla uczniów z klas I – III przygotowany przez kolegów i koleżanki z kl. III A oraz uczennice  z kl. V A i V B pod kierunkiem wychowawczyni p.Anny Gawińskiej. W apelu uczestniczyła p. Dyrektor, rodzice , p. Jolanta Kłosińska kierownik  filii Biblioteki Publicznej  w Łęgu Probostwie oraz nauczyciele  klas I - III. Uczniowie otrzymali wklejki do zeszytu z hasłem zachęcającym do czytania od organizatorów oraz krzyżówki i zakładki do książek od p. Kłosińskiej. W drugiej części obchodów pedagog szkolny p. Aleksandra Witkowska, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej  p. Elżbieta Dworakowska i  kierownik filii Biblioteki Publicznej czytały uczniom klas młodszych fragmenty książek, których treść nawiązywała do przyjaźni, koleżeństwa oraz uczuć własnych i innych.  Dzieci uświadomiły sobie, że dręczenie, przezywanie i wyśmiewanie jest złe i należy mu się przeciwstawić. Poznały w ten sposób przygody Guza z książki E. Zubrzyckiej pt.,, Słup soli” oraz  Bajkę o dwóch ołówkach M. Molickiej. Zadbaliśmy też o stronę wizualną akcji. Na tablicach widniały sentencje promujące zalety głośnego czytania. W holu głównym przygotowano informacje o akcji dla całej społeczności szkolnej oraz osób odwiedzających szkołę.

Organizatorzy
Anna Gawińska
Elżbieta Dworakowska
Jolanta Kłosińska
Aleksandra Witkowska

 

 

 

 

 

 
free poker