Panel koleżeński w Topoli Królewskiej.

Aktualności - Aktualności

16 maja liderki RUN: p. Joanna Bryk, p. Małgorzata Jankowska, p. Małgorzata Witkowska , p. Marzenna Dąbrowska uczestniczyły w panelu koleżeńskim organizowanym przez Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej w ramach Całościowego Rozwoju Szkoły poziom zaawansowany. Jako uczestniczki  panelu wspierały szkołę w tym wydarzeniu przez udział w spacerze edukacyjnym i określeniu wzorców pracy widocznych w pracy z uczniami, a następnie wzięły udział w dyskusji world cafe dotyczącej m.in. wpływu oceniania kształtującego na budowanie relacji w klasie/szkole, czynników pomagających się uczyć czy określenia cech dobrej lekcji.

 
free poker