Podsumowanie projektu HEPS

Aktualności - Aktualności

8 maja odbyły się apele dla klas IV-VI i gimnazjum podsumowujące dwuletni projekt „Zdrowe żywienie i aktywność fizyczna w szkołach”,

który realizowany był w ramach Szkoły Promującej Zdrowie. Podstawowym powodem do rozpoczęcia projektu w Polsce jest zwiększająca się gwałtownie częstość występowania nadwagi oraz otyłości u dzieci i młodzieży. Szacuje się, że nadwagę ma co czwarte dziecko w Europie. Podstawą zapobiegania temu poważnemu problemowi zdrowotnemu i społecznemu oraz leczenia osób z nadwagą jest zmiana sposobu żywienia i zwiększenie aktywności fizycznej.

 

W naszej placówce zaangażowane były wszystkie podmioty szkoły: Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy , a ich wspólny cel to: w bardzo różnorodny sposób wpływać na kształtowanie właściwych zachowań zdrowotnych uczniów oraz umożliwić ich praktykowanie w codziennym życiu. Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w licznych przedsięwzięciach i pomagali w realizacji tak ambitnego projektu.

 
free poker